Anu Raines - kitaroiden

Musiikki on liikkeen muotoa ja värien tanssia

Kitaroiden Käsikädessä

Kitaroiden Käsikädessä on metodi, joka on syntynyt n. 10 vuoden kehitys- ja testaustyön tuloksena. Se soveltuu erityisesti 5-8 -vuotiaiden lasten kitaransoiton alkeisopetukseen, mutta sen periaatteita voi soveltaen laajentaa hedelmällisesti myös ikähaitarin ulkopuolelle aina kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen asti.


Pieniä lapsia on opetettu jo pitkään muutamien tunnettujen metodien avulla. Kitaroiden Käsikädessä ei katkaise pitkiä perinteitä, vaan pyrkii yhdistämään erityisesti Kodaly ja Suzuki metodien tietämystä ja luomaan uuden ja mahdollisimman joustavan työvälineiden ja materiaalin kokonaisuuden, jonka pohjalta eri kokoiset alkeistunnit, sekä ryhmätunnit että yksilötunnit, on helppo räätälöidä.

Kaikkein parhaimman hyödyn metodista saa jos se toteutetaan tiiviisti yhteistyössä vanhempien kanssa. Alle kahdeksanvuotiaiden lasten ollessa kyseessä, vanhempien aktiivinen osallistuminen on mielestäni jopa aivan välttämätöntä. Vanhempien tehtäviin kuuluu kotiharjoittelusta huolehtiminen ja motivoiminen. Lisäksi he soittavat itse mukana tunneilla sekä mahdollisissa esityksissä. Koska vanhempien rooli on soittoharrastuksen onnistumisen kannalta hyvin merkittävä, heidät kannattaa varustaa tähän tehtäväänsä huolella. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Vanhemmat ohjastetaan tehtävään 5-7 viikkoa kestävän valmennuksen aikana.

Kitara on viime vuosien aikana saanut yhä enemmän suosiota musiikkiopistojen soitinvalikoimassa. Myös halukkaiden soittajien ikä on laskenut huomattavasti. Enää ei ole mitenkään tavatonta, että neli- tai jopa kolmivuotias lapsi tepastelee luokkaan päättäväisin askelin oman kitaransa kanssa. Koska pikkuihmiset eivät tarvitse elämäänsä minkäänlaista stressaavaa tai painostavaa harrastamista, on sekä opettajien että vanhempien syytä pohtia miksi tämän ikäisen lapsen ylipäätään kannattaa aloittaa soittoharrastus. Mielestäni on tärkeää tuoda lapsen elämään ainoastaan rakentavia elementtejä, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lapsen persoonan kehitystä, auttavat poistamaan esteitä oppimisen tieltä ja antavat työvälineitä itsen hallintaa varten. Soittamisen tulee myös ensisijaisesti vahvistaa käsitystä omista luovista voimavaroista. Instrumentin hallinta ja musiikin ymmärrys tulevat tämän työskentelyn sivutuotteena. Tämä tärkeysjärjestys auttaa suhtautumaan kärsivällisesti ja lempeästi pieniin edistysaskeliin.